A grad, za nj ne brinite, on je sve vrijeme bio u vama.Samo skriven.Da ga krvnik ne nađe. Grad – to ste Vi. (Siniša Glavašević)
Prvi veći projekt Udruge Ekosspiritus bio je upravo putovanje u Vukovar. Projekt nazvan po pjesmi Marka Perkovića Tompsona, Lijepa li si…za cilj ima putovanja u dijelove Domovine koji imaju posebnu vrijednost za naš nacionalni značaj. Posebni naglasak je istraživanje duhovne baštine nekog kraja.
Putovanje je započelo vlakom u ranim jutarnjim satima 27. rujna iz Zagreba, a po dolasku u Vukovar slijedila je sv. misa u župnoj crkvi sv. Filipa i Jakova te odlazak pješice na groblje branitelja.
Svima će u sjećanju ostati da je to bio treći vlak koji je nakon mirne reintegracije stigao u Vukovar. Prvim vlakom stigao je predsjednik Tuđman, drugim hrvatski branitelji a trećim udruga Ekosspiritus. Naime, kolodvor u Vukovaru je bio razrušen i vlakovi dolaze samo do Borovog naselja. Naš je išao do Vukovara. Sjećati ćemo se i divnog gvardijana Zlatka Špehara i doktorice Vesne Bosanac koja nas je primila u bolnici.
Svih 270 sudionika puni dojmova vratili su se u Zagreb, a na povratku u selu Bršadin vlak je kamenovan. Dobro smo prošli. Mučeništvom započeli svoje djelovanje, a prosvjedno pismo poslano je predsjedniku države. Vidljivo je bilo da je sigurnost još uvijek upitna u Podunavlju. Sudionici pohoda pokrenuli su niz akcija za Vukovar u svojim župama.