Ljetni tabor je održan u dva dijela: prvi klasični planinarski, a drugi u obliku duhovne obnove u planini.