Na mrežnim stranicama Ureda za vjeronauk u školi Zagrebačke nadbiskupije objavljen je tekst križnog puta koji ćemo meditirati na 57. Planinarskom križnom putu. Dijelimo tekst s vama, koristite ga u svojim susretima.
Križni put u Godini milosrđa
Autor križnog puta je Radovan Librić. Križni put je napisao u prigodi organiziranja Planinarskog križnog puta, koji ce se po prvi puta organizirati u Austriji, a u njemu će sudjelovati austrijski i hrvatski vjernici. Osobitost ovog križnog puta je i u tome što je tekst postaja povezan s duhovnim i tjelesnim djelima milosrđa.
UVOD
Tih dana usta Marija i pohiti u Gorje… (Lk 1,39) Izraz »Gorje« označava jednu od jedanaest judejskih pokrajina. Ne znamo joj ime. Može biti bilo koja od pokrajina. Krenula je Marija s Kristom u svojoj utrobi prema mjestu, mjestima, susrećući ljude ondašnjeg vremena: siromašne, gladne, žedne, bolesne…
Evanđelist Marko kasnije će zapisati: Pođite po svem svijetu! (Mk16,15) I onda, kao i danas, ima onih koji su potrebni Njegova i našeg milosrđa. Od koljena do koljena dobrota je Njegova […] kao što obeća ocima našim: spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka. (Lk1, 50-55)
Marijo, želimo s tobom donijeti Krista u svaki kraj zemlje,ondje gdje ćemo se vratiti. Donijeti Krista onima kojima je najpotrebniji. Ljudima s ruba društva. Ljudima koji su potrebni evanđelja. Želimo ostvarivati ocean milosrđa, na što nas je pozvao Sveti Otac Franjo.
1.Isusa osuđuju na smrt – Neuka poučiti
Što je milosrđe? Kako ti odgovaraš na to pitanje? Prvo moraš dati odgovor sebi, a onda poučiti druge. Ne možeš dati odgovore na ona pitanja na koja u svome srcu nisi odgovorio. Sveti Otac Franjo pokušao je dati odgovor jednostavnim riječima nastojeći odgovoriti na pitanje što je milosrđe.
Milosrđe je »vrelo radosti, vedrine i mira«; ono je »uvjet našega spasenja«, »riječ koja objavljuje otajstvo Presvetoga Trojstva«, »konačni i vrhovni čin kojim nam Bog dolazi ususret«, »temeljni zakon koji boravi u srcu svakoga čovjeka, kada iskrenim očima gleda brata kojega susreće na životnome putu«; ono je »put koji sjedinjuje Boga i čovjeka«, »jezgra evanđelja i naše vjere«, »snaga koja sve pobjeđuje«. (Usp. bula Lice milosrđa, br. 2)
Marijo, želim li poučavati druge o milosrđu moram biti zagledan u tvoga Sina, Krista, Gospodina. Pomozi mi da otvorim srce koje neka postane vrelo radosti, vedrine i mira!
2.Isus prima na sebe križ – Utamničenika osloboditi
Isus se poistovjetio s osuđenicima i utamničenima kako bi nam pokazao da je najveća tamnica ljudske duše grijeh. Kriste, iako si zatvoren i ponižavan kaznom križa, ostao si dostojanstven i do kraja slobodan. Praštao si s križa. Utamničeni su bili oni koji te osudiše jer su bili robovi ljudskog obzira, moći, sile i novca. I mi smo utamničeni svojim navezanostima, svim onim što smo zatvorili u sebi ne dopuštajući da nas Ti, Gospodine, oslobodiš. Daj da ti dozvolimo da nas oslobodiš evanđeljem, koje nas treba učiniti slobodnim za brata čovjeka i tebe, Gospodine!
Marijo, često sam utamničen svojim navezanostima. Pomozi mi biti jednostavnim, otvorenim i slobodnim čovjekom!
3.Isus pada prvi put pod križem – Gladna nahraniti
Gospodine, daj da te znam prepoznati u gladnima! Svakog dana od gladi u svijetu umre osamnaest tisuća djece, a svake minute umre trinaestero. Kako dopuštamo da u svijetu koji se hvali tehničkim napretkom i civiliziranom sviješću dolazi do pomračenja osjećaja za potrebne? Glad za smislom i istinom ispunili smo lažima. Boga smo zamijenili novcem i vlastitim užitkom prekriživši čovjeka. Mi se također možemo uključiti: volontirati u pučkim kuhinjama, pažljivije se koristiti dobrima koja si nam darovao, svoje obilje podijeliti s onima koji nemaju dovoljno.
Marijo, gladan sam Riječi Božje koja mi se nudi svakodnevno i svake nedjelje u euharistiji. Daj da znam Riječ Božju primijeniti u svome životu, daj da znam živjeti od evanđelja!
4.Isus susreće svoju svetu Majku – Putnika primiti
Selioci i izbjeglice stavljaju nas pred izazov. Dramatično stanje tolikih ljudi koji su primorani napustiti vlastitu zemlju neki doživljavaju kao mogućnost za osobni profit i zaradu. Tragedije na moru koje su odnijele mnoštvo života često zanemarujemo jer do nas dolaze samo preko vijesti koje ne diraju naše srce. Zato nam ovo djelo milosrđa – putnika primiti – želi i dozvati u pamćenje one koji su tebi nekoć zatvorili vrata u Betlehemu i ukazati na nas same koji ti sada zatvaramo naša vrata dok s putnicima kucaš na njih.
Marijo, učini me otvorenim za susrete s ljudima, a posebno za one koji su različiti od mene, koji imaju drugo mišljenje ili su druge vjere!
5.Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi Križ – Žedna napojiti
Čega si ti žedan, dragi mladi prijatelju? Što bi to moglo ugasiti tvoju žeđ u ovom svijetu? To sigurno neće biti instant-pića, zaslađena sladorima, koja donose veliku zaradu. Treba iznova tražiti živi izvor, izvor žive vode, neiscrpan izvor evanđelja koje u sebi krije vodu od koje više nećeš ožednjeti, vodu koju Krist daje, koja u tebi postaje izvorom vode koja struji u život vječni. (Usp. Iv 4,14)Treba ići u dubinu, rasti u svojoj vjeri, kroz odnos prema braći koja žeđaju u ovoj pustinji ljudskih odnosa. Daj mi piti, Gospodine, daj mi živu vodu od koje neću ožednjeti.
Marijo, dolazimo u tvoja svetišta na nepresušne izvore milosti. Daj da na ovom putu do tvoga svetišta napojimo svoje srce vodom živom, neiscrpnom snagom evanđelja!
6.Veronika pruža Isusu rubac – Bolesnika i utamničenika pohoditi
Veronika se izdvojila iz svjetine i krenula prema Tebi, Gospodine. To je mudrost srca, izići iz samoga sebe i krenuti prema našoj braći i sestrama, prema Tebi, Gospodine. Provesti vrijeme uz nekoga otirući njegovo znojno lice, provesti vrijeme uz bolesnikovu postelju. Često smo u nekoj žurbi i jurnjavi, zahvaćeni mahnitim radom proizvodnje, zaboravljamo slobodno sebedarje, zaboravljamo brinuti se o drugima. Zato naši bolesnici i starci završavaju u stacionarima i staračkim domovima, umiru u samoći bolničkih soba, napušteni i često na kraju eutanazirani. Bolest se doživljava kao kazna Božja, a ne kao vrijeme susreta s Gospodinom koji se poistovjećuje s bolesnima i onima koji su u tamnici.
Marijo, Prijestolje mudrosti, prati svojim majčinskim zagovorom sve bolesnike i one koji skrbe za njih! Daj da u služenju našim bližnjima koji trpe i po samom iskustvu patnje uzmognemo zadobiti i u sebi njegovati istinsku mudrost srca! Daj utamničenima obraćenje srca!
7.Isus pada drugi put pod križem – Dvoumna savjetovati
Nekad, ne tako davno, u našim su selima postojale osobe kojima su ljudi iz okolice dolazili po savjet. Željeli su čuti što misli neka uvažena osoba, osoba s iskustvom, o nekom gorućem pitanju bitnom za njihov život. Te osobe bile su ispunjene Duhom Božjim, prepune Gospodina, misli iz Biblije i iskustva mudrosti iz Svetog pisma i života. I tada su mogle dati savjet. Od njih su oni koji su došli po savjet odlazili radosni, drugih misli, drugih ideja o nekom važnom pitanju njihova života.
Savjetuj one koji postavljaju pitanja! Progovori o svom kršćanskom iskustvu i životu! Savjetuj one koji traže tvoja rješenja, a savjete protkaj Gospodinovim mislima!
Marijo, ti koja nas potičeš uvijek iznova na vjernički rast i zagledanost prema svojem Sinu, reci i nama baš kao što si rekla i poslužiteljima na svadbi u Kani:»Što god vam rekne, učinite!« (Iv 2, 5)
8.Isus tješi Jeruzalemske žene – Žalosna i nevoljna utješiti
Kako tješiti žalosnog ili nevoljnog kad i sam trebaš pomoć? No to je oslobođenje. »Pobjeda je tamo gdje počneš tješiti druge kad i sam trebaš utjehu. Tad sva tvoja utjeha dolazi od Boga. Imaj hrabrosti ne oslanjati se na ljudsku utjehu, nego tražiti Božju snagu. To pobjeđuje svijet. To je još jedan križ koji vodi u život. Kad budeš, izranjen u bolima, druge tješio, tad ćeš naći Krista.« (T. Ivančić) Tada ćeš se moći osloniti na Krista. Otvori svoje srce za druge, za utjehu žalosnih i nevoljnih.
Marijo, Utjeho žalosnih, vodi nas svome Sinu u svim našim životnim poteškoćama i kušnjama! Moli za nas, sveta Bogorodice, da dostojni postanemo obećanja Kristovih!
9.Isus pada treći put pod križem – Grešnika ukoriti
Tako je često teško bližnjega nježno i ponizno ispraviti – ne da ga se ponizi i osudi, nego da ga se bratski opomene. Sv. Jakov u poslanici kaže: Tko vrati grešnika s lutalačkog puta njegova, spasit će dušu njegovu od smrti i pokriti mnoštvo grijeha. (Jk 5,20) Dano nam je puno puta u jednom danu ispraviti nekoga u njegovim činima. Isto tako i dopustiti drugima da nas isprave u onom što loše činimo. Zato je bratska opomena važna za naš vjernički duhovni život.
Marijo, nije lako nekoga ukoriti. Nije baš jednostavno reći nekome da njegovo ponašanje i djelovanje trebaju promjenu. Ovo djelo milosrđa nije popularno jer se naš ukor vraća poput bumeranga nama samima. Pozivaju i nas na promjenu našega života. Promjeni nas, učini od nas kršćane dostojne toga imena!
10. Isusa svlače – Siromaha odjenuti
Više od trećine ljudi na zemlji je siromašno. Nemaju svečano odijelo za susret s Tobomi ljudima. Jedan dio čovječanstva skriva se u svojim svečanim odijelima od tvojih očiju. Takvi ljudi, iako bogati, znaju biti siromašni jer su prebogati, prevažni, preponosni da bi se dali obogatiti Gospodinom. A Krist nas uvijek želi darivati jer je izvor bogatstva koje svijet ne može dati. Bogatstva koje se ne može unovčiti. Ono se može dati samo onima koji su otvorena srca, slobodnog srca za susretanje Gospodina.
Marijo, po uzoru na tebe želim se osloboditi svojih svečanih odijela pod kojima se skrivam pred tvojim Sinom. Strgni s mene odjeću koja me dijeli od braće ljudi i koja me guši i obuci me u haljine koje su istkali moji roditelji, moja obitelj, prijatelji i dragi ljudi!
11. Isusa pribijaju na križ – Uvredu oprostiti
Isus se u trenutku kad je bio pribijen na križ, u svoj muci i boli, pokazuje kao milosrdan Bog. Razapet između dva čovjeka koji se prema praštanju različito odnose. Lijevi je razbojnik grdio Gospodina. Desni je razbojnik molio Gospodina da ga se sjeti i da mu oprosti. Time se prepustio u ruke Božje. Opredijelio se za Boga. Tražio je Božje milosrđe, Božju pravdu i Božju ljubav. Tada mu je Isus rekao: »Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!« ( Lk 23,43)
Marijo, nauči me uvredu oprostiti! Nauči me osloboditi se od mržnje! Želim biti na strani Ljubavi. Raduj se sa mnom uvijek kada biram nebo!
12. Isus umire na križu –Nepravdu strpljivo podnositi
Milosrđe nepravdu strpljivo podnositi sjedinjuje nas s Isusom i čini kristolikim. Suobličujemo se s Isusom koji je nepravednu osudu prinio za spas grešnika. Krist, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe oplijeni, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno. (Fil 2,6-10)
Marijo, prigibam koljena slušajući i gledajući kakvu mi je ljubav darovao tvoj Sin, Krist. On je postao jedan od nas, uzevši lik sluge, jednoga od najmanjih. Neka ovdje shvatimo: »Tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj.« (Mk 9,35)
13.Isusa skidaju s križa – Za žive i mrtve Boga moliti
»Gospodine, nauči nas moliti!«, vapili su apostoli. I mi se danas pitamo kako moliti. »Moli prema prstima svoje ruke«, preporučuje sveti otac Franjo: »Palac ti je najbliži prst, tako od njega počni moliti za one koji su ti najbliži. Njih se najlakše sjetiti. Moliti za one koje volimo ‘slatka je zadaća’. Sljedeći prst je kažiprst. Moli za one koji poučavaju, odgajaju i liječe. Njima je potrebna podrška i mudrost u vođenju drugih pravim putem. Sačuvaj ih u svojim molitvama. Treći prst je najveći. Podsjeća nas na naše vođe, naše vladajuće, one koji imaju ovlasti. Njima je potrebno Božje vodstvo. Sljedeći prst je prstenjak. Iznenađujuće, ovaj prst se pokazao najosjetljivijim. On nas podsjeća da molimo za nemoćne, bolesne i opterećene problemima. Potrebna im je tvoja molitva. I na koncu, preostao nam je mali prst, najmanji od sviju. Mali prst, morao bi te podsjetiti da moliš za sebe. Kad završiš s molitvom za prve četiri grupe, sagledat ćeš pravilnije svoje potrebe i bit ćeš pripravan učinkovitije moliti za sebe.«
Marijo, toliko mi je potrebna molitva tijekom jednog dana. Budi sa mnom u trenucima sabranosti i zahvaljivanja, prošnje i molitve!
14. Isusa polažu u grob – Mrtva pokopati
Milosrđe je i mrtva pokopati. Isus nije imao svoj grob; ustupio mu ga je Josip iz Arimateje(Usp. Lk 23,53). Važno je mrtvima pružiti pristojan ukop, jer je tijelo, hram Duha Svetoga, znak ljudskog dostojanstva. Osobito u ratu to može biti zahtjevna i milosrdna gesta.
Marijo, Tijelo tvoga Sina danas je Crkva. Crkva koja se na početku svoga hoda skrivala u katakombama. Molim te za sve one koji se skrivaju pred »krvnicima« današnjeg vremena. Neka njihova krv, krv današnjih kršćana, bude i dalje sjeme kršćanstva koje nastavlja svoj hod u imenu tvoga Sina, milosrdnog Oca.
Zaključna molitva
Gospodine, shvatili smo kroz ovaj križni put da „Crkva nije na svijetu da osuđuje, nego da omogući susret s onom dubokom ljubavlju koja je Božje milosrđe. Da bi se to dogodilo, potrebno je izići. Izići iz crkava i iz župa, izići i potražiti osobe tamo gdje žive, gdje pate, gdje se nadaju“. ( Papa Franjo ) Pomogni nam Gospodine izići i krenuti u sav svijet. Amen