SAMOBORSKA KIKLA – DIO IDENTITETA SAMOBORA I NJEGOVE OKOLICE
Radionica o tradicijskom odijevanju samoborskih žena te mogućnostima korištenja kikle u suvremenom načinu života pri vjerskim, školskim, kulturnim i društvenim događanjima u samoborskom kraju.

Još uvijek se nošnja, kikla, može svaki dan vidjeti na samoborskim ulicama i trgovima, na placu, na polju ili pak nedjeljom u crkvi te na brojnim proštenjima u okolici Samobora. Nastala u drugoj polovici 19. stoljeća zadržala se i danas, u trećem tisućljeću, kao identitet grada i njegove okolice. Nose je žene, mahom one starije od sedamdeset godina, i pomalo izlazi iz svakodnevne upotrebe. No, zadnjih nekoliko godina odijevaju je i žene koje je ne nose svakodnevno, već prigodno, na vjerskim, kulturnim i pučkim svečanostima i manifestacijama u našem gradu. Živopisnih boja, izrađene od tvorničkih materijala, s cvjetnim uzorcima, biljnim ornamentima ili jednobojne, izgledaju svečano i skladno na mlađim djevojkama, ali i na starijim ženama. Nose se uz opleček ili bluzu s fertunom i fertušnjakom.

Društvo sv. Izidora Seljaka iz Samobora i Samoborski muzej organiziraju radionicu “Samoborska kikla – dio identiteta Samobora i njegove okolice” u prostorijama Udruge Ekosspiritus, na Cerini 61, iznad Smerovišća, u subotu, 22. listopada 2016. godine.
Kako bi se što bolje upoznala “kikla”, seoska narodna nošnja, specifična za sela starodrevne samoborske župe, a koja se zadržala u upotrebi do današnjih dana, organiziramo radionicu na kojoj ćemo izložiti više od sedamdeset kikli sašivenih od različitih materijala, neke starije i od 80 godina, a sve iz Etnografske zbirke Udruge Ekosspiritus i obitelji Librić.
Kiklu će predstaviti i o njoj progovoriti Radovan Librić, sakupljač etnografskih predmeta i čuvar velikog broja narodnih nošnji samoborskog kraja, i Lela Ročenović, viša kustosica Samoborskog muzeja. Polaznici radionice moći će vidjeti veći broj kikli, fertuna, fertušnjaka, rubaca, oplečke svih varijanti…, te naučiti kako se pegla i falda kikla za nošenje u raznim prigodama, na vjerskim svečanostima, na manifestacijama u gradu i nastupima kulturno-umjetničkih društava.
Radionica želi odgovoriti na neka pitanja…
Kako kiklu sačuvati za buduće naraštaje? U kojim prigodama bi kulturno umjetnička društva mogla koristiti kiklu na svojim nastupima? Kako kiklu predstaviti kao dio identiteta našeg kraja? Možemo li kiklu početi nositi u svojim turističkim uredima, pivnicama, samoborskim ugostiteljskim objektima, na smotrama učeničkih zadruga, na prigodnim manifestacijama? Može li kikla za Samoborke biti ono što je dindrlica za Nijemice i Austrijanke? Kako kiklu imati pripremljenu za javne nastupe u školskim fundusima narodnih nošnji te u fundusima kulturno-umjetničkih društava?

OKVIRNI PLAN
Dolazak na Cerinu (oko šest kilometara od centra Samobora) do 9 sati. Slijede kava i kolač.
Radionica počinje u 9.30, a završava zajedničkim ručkom u 12.30.
Prijave su obavezne radi organizacije ručka, a mogu se izvršiti do 20. listopada na e-mail: radovan.libric@zg.t-com.hr ili na broj mobitela 091/9397-554. Kotizaciju za ručak prilaže svaki sudionik prema svojim mogućnostima.
Trebate li prijevoz od Samobora do Cerine, naznačite to kod prijave, a sastanak onih koji na Cerinu idu svojim automobilima bit će na parkiralištu u Starogradskoj ulici u 8.30 sati.

Radujemo se vašem dolasku!

Ovaj poziv možete proslijediti svima onima za koje mislite da bi bili zainteresirani za ovu radionicu.
Društvo svetog Izidora želi predstaviti i druge tipove narodnih nošnji samoborske župe, tenko rubje i debelo rubje. Nadamo se nekim novim radionicama u idućim mjesecima.

Samoborski muzej i
Društvo svetog Izidora Seljaka