Održano 24-satno klanjanje na Cerini

To je onaj vikend kada Cerina živi u malo tišem tonu nego što je uobičajeno. To je onaj vikend kada se okupljamo, kroz maglu i duboke nanose lišća na cesti koja vodi do našeg doma, dobar dio po mraku – ali dolazimo da bi zahvalili. I izmjenjuju se molitelji pred Presvetim i izmjenjuju se razni motivi dolaska, razne molitve i zaključci. Puno nam je toga darovano. Dobro je, ako ne češće, a onda barem jednom godišnje zastati nad tim čudom. Bili su ovaj vikend na Cerini predstavnici svih ogranaka udruge Ekosspiritus, a pridružili su nam se i neki prijatelji.

Završno euharistijsko slavlje predvodio je p. Marko Šop koji je planinarskom domu poklonio fotografiju talijanskog blaženika planinara, navodeći ga kao jednog od brojnih primjera kako se u planini može približiti Bogu, čemu svi težimo.