Katehetski tim udruge Ekosspiritus osnovan je sa željom okupljanja kateheta, vjeroučitelja i teologa u cilju osmišljavanja katehetskih pomagala, pripreme duhovnih vježbi, duhovnih susreta u udruzi i sl. Tim je do sada izdao nekoliko knjiga i pomogao brojne projekte Nadbiskupije, kao i nekih drugih zajednica.
Kako smo najviše prepoznatljivi po izdavačkoj djelatnosti, podsjećamo samo na neke dosadašnje izdane katehetske materijale: knjige ‘Na Tvoju riječ’ i ‘S Tobom želim poć” – kateheze za zajednice mladih u župnim zajednicama. Fotogovor – 50 fotografija za rad u župnoj katehezi i školskom vjeronauku uz 7 predloženih metoda korištenja. ‘Facebook svetog Benedikta’ – katehetske priče. Pripremnica ‘Ja sam s vama’ za prvu ispovijed i pričest uz Priručnik za vjeroučitelje.
Ove godine želimo obnoviti rad tima i pripremiti katehetski materijal vezan uz Lukino evanđelje. U planu je sastaviti 55 katehezi temeljenih na biblijskim tekstovima koje će se moći koristiti za rad u pojedinim katehetskim skupinama (živim krugovima u župi), za osobnu meditaciju, pa čak i u školskom vjeronauku nakon ulaska u reformu „Škole za život“.
Tražimo ozbiljne suradnike koji žele podijeliti svoje znanje, raditi u timu i tako proširiti svoje iskustvo, te se uključiti u izradu materijala koji će svima pomoći u katehetskom djelovanju.
Susret starih i novih članova Katehetskog tima „Ekosspiritus“ bit će u utorak, 26. veljače, u 17:00 sati, ispred crkve sv. Katarine na Gornjem gradu.
Za sve dodatne informacije i pitanja, kao i za najavu svojeg dolaska, kontaktirajte Katarinu: katarina.pucar@gmail.com.