“Batorić se zahvali, uza to udarivši na novo vrijeme koje ne mari više dosta za svetu vjeru i njene starošću posvećene ustanove. – Međutim to je samo prolazno, moda, i ništa više – reče latinski dalje. – Um će ljudski brzo razabrati kako je današnje njegovo uvjerenje tek posljedica zasljepljenosti koja je zaokupila čovječanstvo zaradi doista velikoga napretka u znanosti. Radost stoga što se otkrilo da je da voda sastavljena od kisika i vodika, da se munjevnom iskrom može uhvatiti sila, zavela ih te misle da u svem tom nema ništa božansko kad su za to dosta strojevi. No to je plitkost, ali ostavimo se toga. Drugo je za običaje starohrvatske. Ja ih poštujem i držim ne samo iz ljubavi i poštovanja prema onima koji su prije nas bili ovdje, a koji zacijelo tu ljubav zaslužuju, već i radi sebe samoga. Neće mi moći nitko zanijekati da se takvim svetkovanjem i održavanjem starih navada duša naša lakše diže do plemenita, lijepa idealizma. Čovjek postaje i ljepši i bolji! Ja bih želio da svi Hrvati više cijene svoje običaje, jer ih to najsigurnije čuva od tuđinstva, pa i hrani u narodu poštovanje samoga sebe i ponos.” (K. Š. Gjalski)

Sretan Božić svim članovima, prijateljima i podupirateljima želi upravno tijelo udruge Ekosspiritus!