Kroz HPD Sv. Patrik želi se prenijeti poruka da je planinarenje način i stil života, niz aktivnosti koje modernom čovjeku život čine ugodnijim, zanimljivijim i zdravijim. Uz posjećivanje domaćih i stranih planina i boravak u njima, potiče se uključivanje u akcije ekološkog i humanitarnog karaktera, te njegovanje tradicije.

Kroz planinarenje se promiče ideja „aktivnog odmora“ koji može fizički biti naporniji, ali emocionalno i duhovno duboko ispunjuje. Ako se odlasku u planinu pristupi na pravi način, trebalo bi doći do razvijanja pozitivnih ljudskih karakteristika: prilagodljivosti, društvenosti, snalažljivosti, te poboljšanja psihičkog, fizičkog i duhovnog blagostanja. Ako se izleti održavaju nedjeljom i/ili blagdanima, vodi se računa o sudjelovanju na euharistiji, a uvijek njegujemo običaj zajedničke molitve i, prema mogućnostima, dodatnih katehetskih sadržaja.

HPD SV.PATRIK
Adresa: Cerina 61, 10430 Samobor
OIB: 97609724800
MB: 1792849
IBAN: HR1924840081107413117 ( Raiffeisen bank)

Vladimir Kenda – upravitelj doma 091 946 4736
E – mail: hpdsv.patrik@gmail.com
Web stranica: www.ekosspiritus.hr
Martina Razum Arapović-predsjednica 095 197 7787