Ideja kampiranja na Velebitu, kao posebnoj planini za sve hrvatske planinare, oduvijek je postojala između nekih članova udruge i dugi niz godina se ostvarivala u nekim privatnim aranžmanima. Veliki i uspješni ljetni kamp katoličke mladeži koji se dogodio na livadi Lubenovac u srpnju 1999. godine i okupio oko 180 mladih pokazao je da je tako nešto moguće i otvorio put ovome projektu.

2002. godine udruga Ekosspiritus započinje projekt ljetnog kampa na Velebitu ulazeći u dolinu Velikog Loma i dižući kamp uz lugarsku kućicu. Kako se radi o području samog nacionalog parka kamp svake godine mora dobiti posebnu dozvolu od uprave i time je HPD Sv. Patrik jedino planinarsko društvo iz Hrvatske koje ima takve povlastice. Tjedan dana svakog srpnja rezervirano je za ovaj projekt koji uspješno ostvaruje svoje ciljeve.