Članom HPD-a Sv. Patrika postaje se na preporuku nekog od već postojećih članova ili molbom vodstvu društva. Članstvo trenutačno broji stotinjak planinara plus djeca iz planinarskih škola.

Svaki član ima pravo aktivno i ravnopravno sudjelovati u radu društva te birati i biti biran u sva tijela društva, te predlagati sve što je za dobrobit i napredak društva. Također ima pravo na ostvarivanje povlastica namijenjenih svim članovima planinarskih društava u sklopu Hrvatskog planinarskog saveza (popust na noćenje u planinarskim domovima, kućama i skloništima, popust pri kupovini planinarske opreme u za to specijaliziranim trgovinama i sl.).

Svaki član dužan je poštovati utvrđen kodeks ponašanja koji uključuje poštovanje različitosti, pridržavanje normi planinarske etike te čuvanje ugleda HPD-a “Sv. Patrik”, te provoditi odluke koje donese društvo.