Katehetski tim udruge Ekosspiritus osnovan je sa željom okupljanja kateheta, vjeroučitelja i teologa u cilju osmišljavanja katehetskih pomagala, pripreme duhovnih vježbi, duhovnih susreta u udruzi i sl. Tim je do sada izdao nekoliko knjiga i pomogao brojne projekte Nadbiskupije, kao i nekih drugih zajednica. Voditeljica tima je vjeroučiteljica Katarina Pučar, a trenutačno broji dvadesetak članova.