1) Na Tvoju riječ – kateheze za mlade
Radovan Librić, Martina Rašpolić, Robert Šćuka (ur.): Na Tvoju riječ. Kateheze za mlade, Glas Koncila, Zagreb 2002.
Knjiga se sastoji od 21 kateheze predviđene za rad s mladima u župnim zajednicama. Materijali koji su izdani izvorno su nastali za upotrebu na višednevnim susretima na taborovanjima katoličke mladeži, gdje su po prvi puta izvedeni. Učeći iz iskustva, te mijenjajući i prilagođavajući ideje nastao je ovaj katehetski radni materijal koji za svaku katehezu naznačava ciljeve, te radi lakšeg snalaženja donosi kratki sadržaj, potrebne materijale/medije, nabraja metodičke postupke i oblike rada.

2) S Tobom želim poć’ – kateheze za mlade II
Radovan Librić, Martina Rašpolić (ur.): S tobom želim poć’… Kateheze za mlade, Glas Koncila, Zagreb 2005.
Zbog velikog uspjeha prve knjige i stalne potražnje za novim materijalima, prikupljeno je i izdano 30 novih kateheza. Jedan od motiva bio je i potaknuti mlade na uključivanje u rad vezan uz pripremu za Sinodu Zagrebačke nadbiskupije, te ih okupljati i s njima sustavno raditi. Ova zbirka metoda i načina je prijedlog koji svaki kateheta može prilagoditi konkretnoj zajednici u kojoj radi i tako postići što kvalitetnije rezultate.

3) Zaveslaj na pučinu
Martina Filipović, Radovan Librić (ur.): Zaveslaj na pučinu. Susret hrvatske katoličke mladeži. Šibenik 2004, Glas Koncila, Zagreb 2003.
Kateheze predviđene za pripremu mladih po župama za susret hrvatske katoličke mladeži u Šibeniku 2004. godine također su izdane u obliku knjižice – priručnika. Teme prate liturgijsku godinu, te donose sadržaje za došašće, korizmu, uskrsno vrijeme i vrijeme kroz godinu, te uvijek mogu poslužiti kao predložak za rad.

4) Fotogovor
Radovan Librić, Martina Rašpolić, Ružica Razum: Fotogovor: 50 fotografija za rad u župnoj katehezi i školskom vjeronauku uz 7 predloženih metoda korištenja, Katehetski ured Požeške biskupije i Povjerenstvo za pastoral mladih Požeške biskupije, Ekosspiritus, Samobor – Požega, 2004.
Velika pomoć u modernom, vizualnom svijetu da se preko fotografije dođe do Riječi. Materijal se sastoji od 50 simboličkih, crno – bijelih fotografija formata A4, podijeljenih u pet tematskih skupina. Za lakše snalaženje u radu, priložena je i knjižica s jasnim opisom i slikama sedam metoda – prijedloga kako raditi s foto – govorom, u školskom vjeronauku i župnoj katehezi.

5) Pjesmarica
Pjesmarica Zajednice mladih Planinarskog križnog puta udruge Ekosspiritus; Samobor – Zagreb, veljača 2005.

Zbirka od 112 pjesama duhovne tematike koje se redovito pjevaju na Planinarskim križnim putevima, izdana s ciljem lakšeg uključivanja u zajedništvo toga pohoda. Pjesme su prikupili Morana Križan, Radovan Librić i Rajka Jeliničić, a u pjesmarici su složene po abecednom redu, uz napomene kraj pjesama koje su bile himne pojedinih križnih puteva.

6) A na stazi ja
Gordana Ivir, Radovan Librić, Joža Prudeus: A na stazi ja. Pripovijest o svetoj Anastaziji i povijest župe i crkve svete Anastazije u Samoboru, Ekosspiritus, Samobor, 2005.
Povodom obilježavanja 1700 godina od mučeništva sv. Anastazije nastala je knjiga u dva dijela. Prvi je književni, priča koja nas vodi kroz četiri godišnja doba i kroz vrijeme, opisujući izazove kršćanstva s kojima se junaci suočavaju po uzoru na sveticu kojoj je projekt posvećen. Drugi dio je povijesni i opisuje nastanak i razvitak župe u Samoboru, kao i umjetničku i sakralnu vrijednost crkve sv. Anastazije.

7) Idemo, Gospodine
Nikola Havliček, Gordana Ivir, Radovan Librić: Idemo, Gospodine. Planinarski križni put 1987. – 2007, Ekosspiritus, Samobor, 2008.
Monografija o prvih dvadeset godina održavanja pobožnosti planinarskog križnog puta. Opisuje se nastanak projekta, rast i razvitak, donose detalji o organizacijskom dijelu i duhovnom oblikovanju. U knjizi se nalazi velik broj osvrta sudionika, molitveni tekst križnog puta kao i mnoštvo fotografija nastalih na pohodima.

8) Dokumentarni film o PKPu
Tomislav Jelinčić (ur.): 2o godina planinarskog križnog puta 1987. – 2007.; Ekosspiritus, Samobor
Povodom obilježavanja jubileja dvadeset godina održavanja planinarskog križnog puta, a na temelju video materijala nastalih na tim pohodima izdan je DVD s pet poglavlja: kako je počelo; molitva; euharistrija; zajedništvo; napor. Radi se o odličnom materijalu za predstavljanje ove pobožnosti koji na moderan i atraktivan način govori o njenim najvažnijim dijelovima i može služiti kao motiviranje novih sudionika za dolazak.

9) Razglednice

16 motiva nastalih na pohodima planinarskih križnih putova snimili su: Dragutin Kepić, Zoran Petrčić, Josip Petrak, Nada Lodeta, Nikola Brnada, Krešimir Ivir, Ivan Vukušić, Damjan Koren i Stjepan Petek.
Svaki motiv je povezan s jednim od gesla prijašnjih pohoda planinarskih križnih puteva, a sav prihod od prodaje bio je namijenjen obnovi planinarskog doma na Cerini u Samoborskom gorju.

10) Ja sam s vama – pripremnica
Radovan Librić, Katarina Pučar, Ružica Razum (ur.): Ja sam s vama. Pripremnica za prvu ispovijed i pričest; Glas Koncila, Zagreb, 2011.
Katehetski materijal namijenjen je jednogodišnjoj katehetskoj pripravi djece za prvu ispovijed i pričest. Unatoč činjenici da katehetska priprava za prvu pričest postoji u svim župama, kod nas se osjeća nedostatak primjerenih katehetskih tekstova/vježbenica/priručnika koji bi pomogli djeci, roditeljima i katehetama u katehetskoj pripremi za prvu ispovijed i pričest.
ovaj materijal sastoji se od tri dijela strukturirana u 21 katehetsku temu. Donosi mnoštvo ilustracija, evanđeoskih tekstova, molitava, pjesama i pitanja koja potiču razgovor i aktivnosti koje valja zajedno činiti.
11) Ja sam s vama – priručnik
Radovan Librić, Katarina Pučar, Ružica Razum: Ja sam s vama. Pripremnica za prvu ispovijed i pričest. Priručnik za katehete; Glas Koncila, Zagreb, 2012.
Nakon pripremnice, izdani priručnik je predviđen kao pomoćni material za katehete koji rade u župnoj katehezi.
Uvodni dio Priručnika donosi sadržaj pripremnice te kratko opisuje prvu pričest tijekom povijesti. Drugi dio govori o kršćanskoj inicijaciji, stanju i perspektivama, usredotćujući se na situaciju Crkve u Hrvatskoj. U trećem dijelu govori se o dvjema etapama pripreme prvopričesničkoga katehetskog hoda (priprema za sakrament pomirenja i priprema za sakrament euharistije) te različitim ulogama i odgovornostima uključenih u katehetski inicijacijski hod djece. Posljednji dio posvećen je radu s roditeljima i predlaže devet različitih tema za rad s roditeljima prvopričesnika. Na kraju priručnika donose se prvopričesničko obećanje, ilustrirani radni materijali za rad s prvopričesnicima te primjer molitvene knjižice obitelji.
Priručnik je namijenjen župnicima, katehetama, vjeroučiteljima, svim pastoralnim djelatnicima, kao i roditeljima, koji su odgovorni za cjelovit vjerski odgoj, odnosno za “pripremu djece ne samo za slavlja sakramenata pomirenja i euharistije u župnoj zajednici, nego za život koji će se naslanjati i koji će crpsti snagu iz tih sakramenata kao temeljnih izvora kršćanskoga života”, poručuju priređivači priručnika.

12) Facebook svetog Benedikta
Radovan Librić: Facebook svetoga Benedika. Katehetske priče; Ekosspiritus, Samobor, 2012.
Zbirka od 26 priča je posvećena pokojnom Kristijanu Pavlečiću, samoborcu koji je poginuo u prometnoj nesreći.
Iz recenzije:
Kažu da je bl. papa Ivan XXIII. rekao da je kršćanstvo poput starog bunara u kojemu je uvijek svježa voda. Upravo to mi je palo na pamet dok sam čitao katehetske priče Radovana Librića. Stare krščanske istine izrečene su na nov, svjež i autentičan način.
(…)
I premda nam se može učiniti da živimo u svijetu koji je ispražnjen od smisla, ljubavi i topline, Radovanove su priče okrjepa, melem i poticaj. Zato i ne mogu ništa drugo reći za “Facebook svetog Benedikta” nego – lajkam! (Nikola Kuzmičić)