30Jan/21

CAMINO HRVATSKA

Bratovština sv. Jakova apostola iz Samobora započinje 2021. godinu označavanjem Puta sv. Jakova u Hrvatskoj (Camino Hrvatska), kao dijela europske mreže puteva sv. Jakova. Nakon što je naša Bratovština realizirala „pilot projekt“Read More…